Skip to main content

Gózon Gyula Kamaraszínház: NAP, ÁRNYÉK, BOSZORKÁNY – TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS KÉT RÉSZBEN

NAP, ÁRNYÉK, BOSZORKÁNY – TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS KÉT RÉSZBEN

A Móricz Zsigmond Erdély trilógiájának második és harmadik részéből írt színmű fordulatos, humorral gazdagon átszőtt, több szinten működő hatalmi és szerelmi játszma. A politika és a szerelmi háromszög egymásba fonódása, az intrikák, megcsalások, és megcsalatások, féltékenység és behódolás, mind-mind keresztül-kasul hálózzák be ezt a modern feldolgozást, mely sokszor hangosan és ironikusan kérdez rá nemzeti önazonosság-tudatunkra, miközben egy szerelmi háromszög keretezi a történet folyását. Harcol itt egymással múlt és jelen, a kanti etika és a machiavellista államrezon, magán- és közérdek, magán- és közélet, férfi és férfi, férfi és nő, nő és nő, katolikus és református, király- és törökpárti, barokk és reneszánsz, perzselő hiedelmek és hideg racionalitás, Európa és Ázsia, plebejus és arisztokrata. A történetmesélés fordulatai során pedig egyvalami egészen biztosan világossá válik: egy országvezető is tévelygő magánemberként éli meg mindennapjait, aki a rárótt feladat súlya alatt görnyedve talán nem is sejti, hogy távlatos gondolkodású, történelmi léptékű államférfiként ítéli majd meg az utókor, miközben ő maga ágytól ágyig tartó nyomorult menekülése közben a hatalom megragadása/megtartása kérdései között őrlődik tanácstalanul és többnyire reménytelenül.
A darabot 1998-ban az év három legjobb magyar kortárs drámája közé választották.

SZEREPLŐK:

Bethlen Gábor Péter, Erdély fejedelme              Kálid Artúr

Károlyi H. Zsuzsanna, a felesége                       Nagyváradi Erzsébet

Báthory Anna-Mária                                           Fekete Linda

Homonnay-Nagy György                                   Krajnik-Balogh Gábor

Boronkai György, kincstartó                         Szemán Béla

Ábel                                                                   Megyeri Zoltán

Péchy Z. Simon, kancellár                                Stubnya Béla

Ágota, a fejedelemasszony társalkodónője      Turóczi Éva

Pázmány Péter-Pál                                           Fellinger Domonkos

Forgách Zsigmond Ottó                                    Stubnya Béla

Sz. Simoni György                                            Szemán Béla

Keresztessy Lip. Pál, lippai várkapitány            Fellinger Domonkos

Panka, felesége                                                Haik Viktória

Bora, lányuk                                                      Takács-Kiss Zsuzsanna

János                                                                Stubnya Béla

Jónás                                                                Szemán Béla

 

Rendező: Janik László

Történik Erdélyben nagyjából a középkor alkonyán és az újkor hajnalán

A Gózon Gyula Kamaraszínház és a Veres 1 Színház koprodukciója.

JEGYEK ONLINE

https://gozon.hu/hu/jegyek/online.html

Dátum

2022 febr 18
Lejárt!

Időpont

19:00 - 21:00

További információ

Jegyek

Típusok

1 - Eseti esemény,
3 - Kiemelt esemény

Helyszín

Vigyázó Sándor Művelődési Központ
QR-kód