Skip to main content

Az intézmény rövid bemutatása

A rendszerváltás hajnalán érdekképviseleti, valamint helyi kulturális és közéleti szervező céllal alakult meg a Rákoshegyi Polgári Kör. Az önkormányzat az akkor éppen megüresedő egyik iskolai épületét – napközi, iskolai étkezde működött addig benne – adta használatba az egyesület részére, ám hamarosan kiderült, hogy azt az egyesület saját erőből fenntartani, működtetni nem tudja. A rákoshegyiek részéről felmerülő igényre Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata olyan határozattal válaszolt, ami lehetővé tette közösségi ház megnyitását. 1998-ban összefogással, sok társadalmi munkával és természetesen önkormányzati beruházásként a régi iskolaépület belső átalakítása után, az akkori Dózsa Művelődési Ház intézményeként nyitotta meg kapuit a Rákoshegyi Közösségi Ház.  Történetét nem ismertethetjük a nélkül, hogy ne említenénk meg a kezdetektől 2015-ös nyugdíjazásáig az intézmény szerteágazó tevékenységét szervező Szabó Tiborné nevét.

A ház a kerület legkisebb közművelődési intézménye volt 2023. szeptemberéig. A kis befogadóképesség miatt bizonyos, nagyobb létszámú rendezvényeknek (pl. komolyzenei koncertek, díjátadó ünnepségek) a szomszédos Baptista Imaház ad helyet, a közösségi ház pedig helyet biztosít a Baptista Gyülekezet gyermekeinek tartott vasárnapi iskolának.

2023. szeptember 30-án nyitotta meg kapuit az új közösségi ház a Kép utca 7-9. szám alatt. A korszerűbb és jóval nagyobb intézmény új lehetőségeket nyitott a közösségi ház életében.

Az egyházi intézményeken túl, jó kapcsolatot ápolunk számos civil szervezettel is. Ezek közül többüknek hivatalos székhelyéül is szolgál az intézmény. A tagokkal nemcsak klubnapokon, hanem a rendezvényeken is találkozhatunk. Az évek folyamán szorosabbá fűztük a helyi nevelési, oktatási intézményekkel való kapcsolatunkat is. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Hétszínvirág Óvodával, illetve a Czimra Gyula Általános Iskolával közös szervezésben valósítjuk meg író–olvasó találkozóinkat, valamint aktív látogatói kiállításainknak.

A közösségi ház adott otthont a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaságnak (VFMT), melynek keretein belül 1999-ben alakult meg a Rákosmenti Irodalmi Műhely (RIM). Havonta, műhelytalálkozókon ismerkednek meg egymás műveivel, ezen túlmenően társadalmi rendezvények aktív közreműködői. Jelenlegi vezetőjük, Albert Ferenc író, költő számos rendezvény házigazdája, moderátora. Irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal gazdagítják a ház programját. Másik művészeti csoportunk a Rákoshegyi Rezedák Dalkör Egyesület kórusa, rendszeres fellépői programjainknak. Vezetőjük Palojtay Érsek Ágnes dalénekes, karvezető.

A kerületrész polgári összetételű lakosságának kultúrafogyasztási szokásait a magas kultúraigény jellemzi.  Így a fent említett irodalmi műsorok mellet kifejeződik az alkotó- és képzőművészeti, illetve a komolyzenei kívánalom. A változó társadalmi szokások, a kulturális innováció új kihívások elé állította a tagintézményt. A közelmúltban beépített, új településrészek fiatal családi házas övezetében élőket is szeretnénk bevonni a kulturális vérkeringésbe. Ez által is igyekszünk eleget tenni a közösségi igénynek, programlehetőséget biztosítani az itt élőknek. Az elmúlt években nőtt az ismeretterjesztő előadások, családi rendezvények (kismesterségek udvara, jeles napokhoz kapcsolódó események) száma, melyeknek jól érzékelhető a közösségépítő szerepe.

Egyik ilyen rendezvényünk, mely egyben a legnagyobb szabadtéri rendezvény, a Rákoshegyi Napok. A közösségi ház megnyitásának évfordulója alkalmából megálmodott eseményre hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén (péntek-szombat-vasárnap) kerül sor. Első napján adják át a kerületrészi elismerést a „Rákoshegyért” Díjat. A szombatot a már jól bevált programelemek alkotják, jórészt gyerekeknek és felnőtteknek szóló szórakoztató műsorokkal és programokkal, valamint hagyományosan egy képző- vagy fotóművészeti kiállításmegnyitóval.  Vasárnap pedig a Rákoshegyi Polgári Kör és a Lisieux-i Szent Teréz Plébánia szerevezésében a Rákoshegyi Búcsú jelenti a záróeseményt.