A RÁKOSCSABAI KÖZÖSSÉGI HÁZ HÁZIRENDJE
(1171 Budapest, Péceli út 222.)

 

Művelődéshez és szórakozáshoz való joga alapján – a zártkörű rendezvények kivételével – nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja az intézmény közösségi helyiségeit, igénybe veheti szolgáltatásait, kulturális berendezéseit, felszerelését és más eszközeit.

A nyitvatartás:
Csaba Ház – Rákoscsabai Közösségi Ház
Hétfő: 08-21 óráig
Kedd: szünnap
Szerda: 14–21 óráig
Csütörtök: 08–21 óráig
Péntek: 08–20 óráig
Hétvégén a programokhoz igazodó időpontban.

• Belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás. Amennyiben a program megalapozott indok miatt elmarad, jegyet visszaváltani az előadás eredetileg meghirdetett időpontjának kezdetéig lehet csak.

• Tanfolyami díj visszafizetésére abban az esetben kerülhet sor, ha azt az intézmény nem tudja indítani. A tanfolyam felnőtt résztvevői Felnőttképzési szerződést írnak alá, mely tartalmazza a képzés helyét, idejét, a részvételi díj összegét, a képzés óraszámát, a tanfolyam kezdetét, illetve az egyedi megállapodásokat, amelyeket mindkét fél aláírásával hagy jóvá.

• Az érdeklődők zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse elő minden vendégünk!

• Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke.

• A berendezésekért a használók anyagilag felelősek, a berendezési és felszerelési tárgyakban okozott kárt meg kell téríteni. Az intézmény csak a ruhatárban elhelyezett tárgyakért, értékekért vállal felelősséget és csak akkor, amikor van ruhatáros.

• A technikai felszereléseket (elektromos kapcsolótábla, tévé, magnetofon stb.) csak a vezetőség által megbízott személy kezelheti, aki a tűzrendészeti és munkavédelmi szabályokat ismeri.

• Az intézményben mindenféle hazárdjáték tilos!

• Az intézményben és annak 10 méteres körzetében dohányozni tilos, ideértve az elektromos cigaretta használatát is!

• Az intézmény programjain a látogatók kulturált és tiszta ruházatban jelenhetnek meg.

• 18 éven aluliak szeszes italt nem fogyaszthatnak.

• Az intézmény dolgozói jogosultak a házirend betartására felszólítani az azt megsértő látogatókat, illetve azokat, akik ennek ellenére is vétenek a házirend ellen, az intézmény elhagyására kötelezni. Ennek érdekében rendőrségi intézkedés is igénybe vehető.

• Az intézmény által szervezett műsorokról, előadásokról stb. kép- és hangfelvételeket csak az igazgató, illetve az általa megbízott munkatárs előzetes jóváhagyásával, valamint az adott rendezvény szerződésében foglaltak betartásával lehet készíteni. (A Polgári Törvénykönyv 2.48. §-a szerint [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog])

• Az intézmény rendezvényein kép- és hangfelvétel készülhet. Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a rendezvényeinkre való belépéssel, illetve belépőjegy vásárlásával a következő nyilatkozatot önmagukra tekintve a Ptk. ide vonatkozó passzusai szerint érvényesnek kell tekinteni:
„Tudomásul veszem, hogy a rendezvényről kép- és/vagy hangfelvétel készülhet, mely felvételeken a rendezvény látogatója is látható/hallható. A rendezvényre történő belépéssel kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy kép- és/vagy hangfelvétel készüljön rólam, tudomásul veszem, hogy a rólam készült kép- és/vagy hangfelvétel vonatkozásában igényt, követelést sem a felvétel készítőjével, sem az intézménnyel szemben nem támaszthatok, arról lemondok.”

• Észrevételekkel, panaszokkal, javaslatokkal közvetlenül a művelődési központ igazgatójához, igazgatóhelyetteseihez illetve az információs szolgálathoz lehet fordulni.