Skip to main content

Budapesti Békéltető Testület ingyenes tájékoztatás

A Budapesti Békéltető Testület tájékoztatják az érdeklőket a hatásköréről, illetékességéről, eljárásáról, a fogyasztói igényérvényesítés lehetőségéről, módjáról és a vállalkozások teendőiről a panaszkezeléssel kapcsolatban, illetve az együttműködési kötelezettségükről a békéltető testületi eljárás során.
Alkalmak: 10-11 óráig

Büfé

Büfé szolgáltatásunk a programjainkhoz, tanfolyamainkhoz igazodva működik.

Ingyenes jogi tanácsadás

A Vigyázó Sándor Művelődési Központban minden hétfőn ingyenes jogi tanácsadással várja Urbánné Dr. Csató Julianna a jogi tanácsot, segítséget igénylő kerületi ügyfeleket.
Ügyfélfogadási időpont: minden hétfő: 18-19 óráig (érkezési sorrendben történik a tanácsadás)

Rendőrségi körzeti megbízotti fogadóórák

A XVII. kerületi Rendőrkapitányság a közbiztonság erősítése érdekében egyéni fogadóórákat tart, ahol kérdéseikre közvetlenül saját rendőrségi körzeti megbízottjuktól kaphatnak választ. A fogadóóra nyitott és ingyenes.
Körzeti megbízottak:
Poór Róbert c. r. főtörzszászlós, telefon hivatali időben:
(+36-70) 489-3750;
Tóth László c. r. ftzls telefon hivatali időben:
(+36-70) 489-3751 (Újlak utcai lakótelep, Színes házak,
Gyökér utcai lakótelep),
Zoltai Ferenc c. r. főtörzszászlós telefon hivatali időben:
(+36-70) 489-3734;
Sisa Tamás c. r. zls. telefon hivatali időben:
(+36-70) 489-3736 (Akadémiaújtelep, Madártelep)
Fogadóórák: kedden 18–19 óráig